Rekisterinpitäjä
Kodin Kevennys (Y-2652962-3)
Himmelitie 16
00740 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Tarja Kapp
040 533 5536
info@kodinkevennys.fi

Rekisterin nimi
Kodin Kevennyksen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– nimi
– yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkailta verkkolomakkeen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse.

Tietojen luovutus
Kodin Kevennys ei luovuta tietoja ulkopuolisille markkinointi-, myynti- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kuin se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin on tarpeen laissa asettujen velvollisuuksien kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä ja yhteistyökumppaneilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään, esimerkiksi tilitoimisto.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle, yhteystiedot yllä.

Kodin Kevennys oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta.

Evästeet
Sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet auttavat kohdistamaan palvelun vastaamaan paremmin kävijän tarpeisiin.

Sivujen kävijätietoja tilastoidaan Google Analytics -palvelun ja Facebook-pikselin avulla. Ne keräävät kävijätietoja ja sivustokäynnit, mutta eivät yksilöi kävijää.

Päivitetty 10.2.2023