Kuolinpesän tyhjennys ja irtaimiston läpikäynti kuuluu myös ammattijärjestäjän toimenkuvaan. Työ tehdään usein yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas päättää, miten irtaimisto lajitellaan; mitkä tavaroista menevät perikunnan omaan käyttöön, mitkä myytäväksi, lahjoitettavaksi tai kierrätykseen. Työ tehdään hienotunteisesti ja luottamuksellisesti, asiakkaan voimavaroja kunnioittaen.

Kuolinpesän tyhjennys tehdään vain kaikkien pesän osakkaiden suostumuksella ja valtuutuksella.

Kuolinpesän tyhjennys ammattijärjestäjän avulla eroaa kuolinpesiä ostavista tyhjennyspalveluista

Ammattijärjestäjä ei koskaan ota itselleen kuolinpesän irtaimistosta mitään tavaroita, eikä myöskään myy niitä. Ammattijärjestäjän työ kuolinpesän tyhjennyksessä eroaa siis merkittävästi kuolinpesiä ostavista tyhjennyspalveluista!

Ammattijärjestäjä auttaa perikuntaa asunnon irtaimiston läpikäymisessä ja tarvittaessa asunnon tyhjentämisessä nopeasti ja luotettavasti. Työn kokonaishinta muodostuu työhön kuluvan ajan mukaan, kuten ammattijärjestäjäpalvelussa yleensäkin.

Palveluun sisältyy poistoon menevien tavaroiden lajittelu ja asianmukainen kierrätys. Kodin Kevennyksen omaan kuljetuspalveluun kuuluu pakettiauto, jolla tarpeettomat tavarat voidaan kuljettaa kierrätykseen eri lahjoituskohteisiin ja/tai Sortti-asemalle. Suurille tavaramäärille voidaan tilata ja järjestää erillinen nouto- ja kuljetuspalvelu tai tarvittaessa siirtolava.

Jos tavaroita, vaatteita ja papereita on perityssä asunnossa paljon, voi tyhjennysurakka olla perikunnalle omatoimisesti tehtynä valtavan uuvuttava ja aikaa vievä projekti. Tyhjennysprosessin pitkittyessä voi asunnon juoksevista kuluista tulla perikunnalle merkittävä rasite. Kuolinpesän tyhjennys ja irtaimiston läpikäynti yhdessä ammattijärjestäjän kanssa nopeuttaa ja helpottaa tätä usein raskasta prosessia merkittävästi. Perintöasunnon saa realisoitua tai tuottamaan vuokratuloa sitä nopeammin, mitä pikemmin asunnon irtaimisto on saatu läpikäytyä ja asunto tarvittaessa tyhjennettyä.

Tästä voit lähettää viestin Tarjalle!

Kuva: Annie Spratt